In het artikel geef ik een beschrijving van de succes- en faalfactoren van uitnodigingsplanologie, op basis van een vergelijking van de aanpak voor het Eiland van Schalkwijk met die op de Vlagheide. download

Lees meer

Participatie wordt beschouwd als een belangrijk middel om tot veerkrachtige systemen te komen voor het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Maar worden veerkracht en participatie voldoende gefaciliteerd door de huidige wet- en regelgeving? Dat is de centrale vraag in deze blog.

Lees meer

De nauwe samenwerking met een aantal juristen en een architect heeft geleid tot een ‘kek vormgegeven toegankelijk boek’ (Binnenlands Bestuur). Het is bovendien leuk en leerzaam om al schrijvend ook zelf aan de slag te gaan met de Omgevingswet. Inmiddels zijn er 2.000 exemplaren verkocht. Bestellen kan via www.prinsprojectmanagement.nl

Lees meer