Privacy

Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze stelt hoge eisen aan de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Conform de AVG zorg ik ervoor dat je gegevens zorgvuldig bewaard blijven. Zo worden je gegevens altijd bewaard in een beveiligde omgeving. Uiteraard stel ik deze gegevens zonder expliciete toestemming niet ter beschikking aan derden.
Heb je vragen over hoe Autoschade De Nude omgaat met je gegevens, neem dan even contact met mij op via info@autoschadedenude.nl of 0317-412541