In het artikel geef ik een beschrijving van de succes- en faalfactoren van uitnodigingsplanologie, op basis van een vergelijking van de aanpak voor het Eiland van Schalkwijk met die op de Vlagheide.

Laat een reactie achter